rochi

آموزش های گروه شلوار


rochi
image
شاخه شلوار
image
شاخه شلوار
image
شاخه شلوار
image
شاخه شلوار
image
شاخه شلوار

آموزش الگوی شلوار زنانه

برای این جلسه مبحث آموزش شلوار زنانه را شروع می کنیم. شما با یادگیری این روش الگوکشی بدون ایراد و با تن خور عالی می توانید شلوار بدوزید.

image
شاخه شلوار
image
شاخه شلوار

ساپورت رکاب دار

در مبحث های گذشته شلوار ساپورت را آموزش دادیم به درخواست شما عزیزان امروز آموزش شلوار ساپورت رکاب دار را خواهیم داشت.

image
شاخه شلوار
image
شاخه شلوار