آموزش ها در گروه شلوار

image
image

آموزش شلوار خونگی

برای این جلسه آموزش یک مدل شلوار خونگی را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.

image
image
image
image
image

آموزش الگوی شلوار زنانه

برای این جلسه مبحث آموزش شلوار زنانه را شروع می کنیم. شما با یادگیری این روش الگوکشی بدون ایراد و با تن خور عالی می توانید شلوار بدوزید.

image
image

ساپورت رکاب دار

در مبحث های گذشته شلوار ساپورت را آموزش دادیم به درخواست شما عزیزان امروز آموزش شلوار ساپورت رکاب دار را خواهیم داشت.