rochi

آموزش های گروه مردانه


rochi
image
شاخه مردانه

آموزش دوخت جیب لای درز

دوستان عزیز برای این جلسه به درخواست مکرر همراهان الگو آموزش جیب لای درز را خواهیم داشت.

image
شاخه مردانه
image
شاخه مردانه

پیراهن اسپرت مردانه

با توجه به درخواست های مکرر شما دوستان برای آموزش لباس مردانه، امروز آموزش یک مدل پیراهن اسپرت برایتان در نظر گرفته ایم.