آموزش های گروه یقه


rochi
شاخه یقه
شاخه یقه

الگوی یقه شکاری حلزونی

یکی از اجزای مهم در خیاطی، یقه لباس می باشد که زیبایی زیادی به کار می دهد. در این ویدئو آموزش یقه شکاری حلزونی را برای شما در نظ