آموزش های گروه دامن


rochi
شاخه دامن

آموزش دوخت زیپ مخفی

با آموزش دوخت راحت و سریع زیپ مخفی با شما هستیم تا دیگر مشکلی در دوخت این زیپ نداشته باشید.

شاخه دامن

آموزش دامن پفکی

با آموزش جامع الگو و دوخت دامن پفکی به روشی ساده و روان با ما همراه شوید.

شاخه دامن
شاخه دامن
شاخه دامن